Hygiëne en Infectiepreventie Consultancy

                                HOME               ADVISERING                TRAINING               OUTBREAKMANAGEMENT               CONTACT


Een geïmplementeerd infectiepreventiebeleid is één van de pijlers voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. De laatste tijd komt dit ook tot uiting in het inspectiebeleid van IGZ.

Voor het invoeren van een effectief infectiepreventiebeleid biedt HIConsultancy de volgende diensten aan:

Advisering

Het traject van advisering bestaat uit:

 • uitvoeren van audits infectiepreventie
 • advies bij het interpreteren van richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie (WIP) en Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)
 • opstellen van hygiëne- en infectiepreventieprotocollen
 • opstellen van beheersplannen
 • begeleiding bij het invoeren van infectiepreventie in de dagelijkse praktijk

Training

 • bij- en nascholingen op gebied van hygiëne en infectiepreventie

Outbreakmanagement

 • opstellen van draaiboeken bij uitbraak verschillende infectieziekten zoals griep, norovirus
 • adviseren en begeleiden ten tijde van een uitbraak infectieziekte
 • uitvoeren van Infectiesurveillance

HIConsultancy levert haar diensten onder andere aan:

 • ziekenhuizen
 • verplegings- en verzorgingshuizen
 • zelfstandig behandel centra
 • huisartspraktijken
 • tandartspraktijken
 • verloskundige praktijken
 • thuiszorg